Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην στέγη

Τα πάνελ έχουν μικρό βάρος και δεν επηρεάζουν την στατικότητα της οροφής, σε κάθε περίπτωση όμως γίνεται επιτόπια διερεύνηση και πιστοποίηση από μηχανικό μας. Τα πάνελ λειτουργούν θερμομονωτικά – μειώνουν από 10 έως 20% την επιβάρυνση από την ακτινοβολία του ήλιου απευθείας στο κτίριο – ενώ δεν συνεπάγονται καμιά εκπομπή οποιασδήποτε ακτινοβολίας. Ο νέος μετρητής της ΔΕΗ (μετρητής παραγωγής ενέργειας ) εγκαθίσταται σε προστατευόμενο χώρο σύμφωνα με υποδείξεις της ΔΕΗ κατά την επισκόπηση.

Έχει προηγηθεί η όδευση των καλωδίων στον πίνακα που εγκαθίσταται σε ασφαλή χώρο και κοντά στον αντιστροφέα ισχύος (Inverter).

Το εμβαδόν της στέγης και ο τύπος των πάνελ προσδιορίζουν το κατά πόσον είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη του ορίου των 10KW. Σε γενικές γραμμές απαιτείται ασκίαστος χώρος 7-10 τ.μ/ KW για κεραμοσκεπή και 15 τ.μ /KW για ταράτσα. Ανάλογα τον προσανατολισμό της στέγης έχουμε διαφοροποιήσεις παραγωγής σε σχέση με την ονομαστική απόδοση των πάνελ τις οποίες παρουσιάζουμε στην ενεργειακή απόδοση μετά την αρχική προμέτρηση.

Η μονάδα εφόσον έχει εγκατασταθεί σωστά έχει ελάχιστες ανάγκες συντήρησης που κυρίως αφορούν τον προσεκτικό (χωρίς χημικά και με απαλό σφουγγάρι) καθαρισμό των πάνελ εφόσον αυτό απαιτείται. Είναι δυνατή επίσης η καταγραφή και η ηλεκτρονική παρακολούθηση της ημερήσιας παραγωγής που έγκαιρα προειδοποιεί για τυχόν υστέρηση. Η παραγωγή ανάλογα με την ηλιοφάνεια τα δεδομένα εγκατάστασης και την γεωγραφική θέση μπορεί να αποσβέσει έως και εντός 5 ετών το συνολικό κόστος της εγκατάστασης ενώ από την άλλη παράγεται ενέργεια η οποία αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κιλοβάτ.

Προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

210 60 83 307210 60 11 478
email

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται:
Αγίου Ιωάννου 24 – Γ’ κτίριο ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας